Privacy Policy

IJzersterk ondernemen hecht waarde aan jouw privacy. Wanneer je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt worden deze gegevens door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.

IJzersterk ondernemen, gevestigd aan de Radar 22, 1319 DM te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. IJzersterk ondernemen is ingeschreven onder KvK-nummer 74653814.

Contactgegevens:
Ilhame Darkaoui is de Functionaris gegevensbescherming van IJzersterk ondernemen en zij is te bereiken via info@ijzersterk-ondernemen,nl of via telefoonnummer +316 43 59 360.

Persoonsgegevens die wij verwerken
IJzersterk ondernemen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ijzersterk-ondernemen,nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
IJzersterk ondernemen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beantwoorden van contactverzoeken. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van tips, online diensten en informatie.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om diensten bij je af te leveren.
 • IJzersterk ondernemen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • IJzersterk ondernemen volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • IJzersterk ondernemen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
IJzersterk ondernemen maakt GEEN gebruik van geautomatiseerde verwerkingen op basis waarvan besluiten genomen worden over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IJzersterk ondernemen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
IJzersterk ondernemen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens die wij bewaren van belangstellenden
Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, hulpvraag. Deze gegevens worden bewaard in een beveiligd mailprogramma. Bewaartermijn maximaal 1 jaar. Reden voor opslaan van deze gegevens is, zodat we contact met je kunnen opnemen en onderhouden en je kunnen voorzien van tips en informatie met betrekking tot ons specialisme.

Bij aanvragen en gebruikmaking van onze digitale dienstverlening zoals gratis weggevers, nieuwsbrieven online trainingen en andere onlineproducten, verzamelt het programma dat wij hiervoor gebruiken een aantal gegevens zoals, je IP-adres, browser/apparaat-type en je locatie. Wij slaan deze gegevens zelf NIET op. Ze zijn enkel voor ons inzichtelijk tot het moment waarop je je afmeldt voor de betreffende digitale dienst. Deze gegevens worden verwerkt om je te kunnen voorzien van tips, online diensten en informatie die voor jou interessant kan zijn, of waarvoor je je nadrukkelijk hebt aangemeld.

Gegevens die wij bewaren van onze klanten
Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens. (Indien relevant voor de overeenkomst registreren we ook je bedrijfsnaam en/of KvK-nummer. Deze gegevens worden bewaard in een beveiligd e-mailprogramma en in een vergrendeld kantoor. De bewaartermijn voor deze gegevens is 7 jaar. Reden hiervan is dat we volgens de Belastingwet verplicht zijn deze gegevens gedurende de genoemde periode op te slaan. Daarnaast bewaren we je gegevens zolang dat relevant is om, zodat we contact met je kunnen opnemen en onderhouden ten bate van het uitoefenen van onze dienstverlening.

Wanneer je gebruik maakt van onze digitale dienstverlening zoals online trainingen en andere online producten, verzamelt het programma dat wij hiervoor gebruiken een aantal gegevens zoals, je IP adres, browser/apparaat-type en je locatie. Wij slaan deze gegevens zelf NIET op. Ze zijn enkel voor ons inzichtelijk tot het moment waarop je je afmeldt voor de betreffende digitale dienst. Deze gegevens worden verwerkt om je te kunnen voorzien van tips, online diensten en informatie die voor jou interessant kan zijn, of waarvoor je je nadrukkelijk hebt aangemeld. Bij beveiligde betaling via een rechtstreekse overschrijving per bank, is het bankrekeningnummer dat je gebruikt voor ons inzichtelijk via online bankieren. Betaal je via een beveiligde ideal-betaalbutton of per PIN dan hebben wij geen inzage in je bankrekeningnummer. De transactie verloopt dan via een derde partij. Deze partijen hebben wij zorgvuldig geselecteerd om een veilige verwerking van jouw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk maken.

Persoonsgegevens die worden vastgelegd in een contract worden net als de facturen 7 jaar bewaard, vanwege op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden en privacyverklaring waarvoor akkoord moet kunnen worden aangetoond. Overige contactgegevens en documenten met persoonsgegevens worden indien je geen klant bent geworden na een jaar vernietigd. Indien je wel klant bent geworden worden deze aanvullende gegevens tot een jaar na beëindiging van je traject bij ons vernietigd. Je gegevens worden bewaard in een beveiligd mailprogramma (Laposta en/of Outlook) en indien je klant bij ons bent tevens in een vergrendelde digitale werkomgeving (telefoon en harde schijf).

Delen van persoonsgegevens met derden
IJzersterk ondernemen verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, Mailblue, Google Analytics, Jort (online factuurprogramma) en onze boekhouder) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

IJzersterk ondernemen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In uitzonderlijke gevallen en indien je ons daar nadrukkelijk toestemming voor hebt verleend, plaatsen we je naam en aangeleverde foto bij een testimonial over onze diensten/producten op de website. Het testimonial met naam en foto dat door jou of met jouw goedkeuring tot stand is gekomen, heeft als doel om belangstellenden op betrouwbare wijze te informeren over de gebruikerservaringen met de aangeboden dienst of het aangeboden product. IJzersterk ondernemen vraagt altijd vooraf jouw toestemming voor het plaatsen van deze informatie.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
IJzersterk ondernemen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. IJzersterk ondernemen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw bezoek aan onze website informeren we je over het actuele gebruik van deze cookies en vragen we je toestemming voor het plaatsen ervan. Meer informatie hierover vind je in ons Cookiebeleid. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, zoals bijvoorbeeld in Mailblue. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ijzersterk-ondernemen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. IJzersterk ondernemen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. IJzersterk ondernemen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen
IJzersterk ondernemen neemt de bescherming van jouw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het versturen en ontvangen van persoonsgegevens gebeurt enkel middels persoonlijk contact of via een beveiligde SSL-verbinding (te herkennen aan het slotje in de URL-balk). Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via info@ijzersterk-ondernemen.nl

 

Scroll naar boven
Hoi, kan ik je helpen?